VirksomhetsområderDSCN1420.JPG

Advokatfirmaet Håkon Malm yter juridisk bistand på de fleste juridiske fagområder, herunder:

- Fast eiendoms rettsforhold
 • Boligrett
 • Utarbeidelse av kjøpekontrakter, skjøter
 • Bygningsrett
 • Håndverktjenesteloven
 • Husleierett, kontrakter, oppsigelser
 • Kjøp/salg av fast eiendom
  • Økonomisk oppgjør mellom kjøper / selger
  • Avhendingsloven
 • Reklamasjon/mangler
 • Plan- og bygningsloven
 • Nabotvister
 • Jordskiftesaker
 • Konsesjon, offentligrettslige bestemmelser
 • Ekspropriasjon

- Arverett

 • Testamenter
 • Arveoppgjør/dødsboskifte
 • Generasjonsskifter

- Erstatningsrett

 • Personskade
 • Pasientskadeerstatning
 • Utmåling av økonomisk tap

- Kontraktsrett

 • Utarbeidelse av kontrakter
 • Erstatning i kontraktsforhold
 • Misligholdt kontrakt

- Arbeidsrett

 • Arbeidsavtaler
 • Oppsigelse / avskjed i arbeidsforhold
 • Krav om erstatning for usaklig/urettmessig oppsigelse / avskjed

- Odelsrett


- Familierett

 • Separasjon / skilsmisse
  • Felleseieskifte
 • Barnefordeling
 • Samboerforhold
  • Samboeravtaler
 • Barnevern
 • Utarbeidelse ektepakter

- Selskapsrett

 • Firmaetablering
 • Valg av selskapsform
 • Aksjeselskap / ansvarlige selskap
  • Stiftelse
  • Avvikling

- Gjeldsforhandlinger og inkasso


- Skatterett

 • Rådgivning
 • Klage på likning

- Strafferett