Advokater

Håkon Malm


Advokat

Født: 1966
Cand. jur. 1993
Egen advokatpraksis 1999

Advokat Håkon Malm avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen våren 1993.

Etter avsluttet juridikum, ble advokat Malm ansatt som juridisk konsulent ved Oppegård likningskontor med hovedvekt på saksforberedelse av saker for ligningsnemnda og overligningsnemnda, samt utferdigelser av forhåndsuttalelser.

Fra 1994 hadde advokat Malm stilling som førstekonsulent hos Skattefogden i Oslo og Akershus hvor arbeidsområdet hovedsakelig bestod av tvangsinnfordring av merverdiavgiften i Oslo og Akershus, fremsettelse av konkursbegjæringer, prosedyre tilknyttet konkurs/tvangsfullbyrdelse, samt å representere skattemyndighetene som oppnevnt medlem av kreditorutvalg i konkursbo.

I perioden 1996 - 1999 arbeidet advokat Håkon Malm som advokatfullmektig / ansatt advokat hos Advokatfirmaet Malm i Narvik med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, konkurs, skifterett, gjeldssanering, strafferett, kontrakter, familierett, arbeidsrett og annen alminnelig praksis.

Advokatfirmaet Håkon Malm ble etablert i mai 1999. Advokatbevilling siden 1998. Advokatfirmaet Håkon Malm består i dag av en advokat og en sekretær. Advokat Håkon Malm driver alminnelig advokatpraksis, og har bred erfaring fra flere rettsområder. Kontoret ligger i Trondheim sentrum, Nordre gate 1, 3. etasje.

Berit Malm

Sekretær

1967
1. avdeling jus, Universitetet i Bergen
Ansatt hos Advokatfirmaet Håkon Malm siden 2004