Linker

Domstol.no er domstolenes eget nettsted hvor du får informasjon om begreper og hvordan en rettssak gjennomføres og de ulike aktørenes oppgaver.

På lovdata har du tilgang til samtlige gjeldende lover og forskrifter, samt nyere avgjørelser i Høyesterett og lagmannsrettene.

Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Hovedmålet med nettportalen er å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelige for forbrukere. Advokatforeningen ønsker samtidig å bidra til økt oppmerksomhet rundt juridiske spørsmål og juridisk risiko. Det er og et mål å formidle praktiske råd og tips slik at forbrukerne kan bli mer bevisste og effektive kjøpere av advokattjenester.

På jus.no kan du få bistand i alt fra å finne en advokat til informasjon om vanlige juridiske problemer.