Velkommen til Advokatfirmaet Håkon Malm

Advokatfirmaet ble etablert i 1999.

Advokat Håkon Malm avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen våren 1993. Etter avsluttet juridikum, ble advokat Malm ansatt som juridisk konsulent ved Oppegård likningskontor. Fra 1994 begynte advokat Malm i stilling som førstekonsulent hos Skattefogden i Oslo og Akershus. I 1996 var advokat Malm ansatt som advokatfullmektig / advokat hos Advokatfirmaet Malm i Narvik. Advokatbevilling fra 1998.

Ny besøksadresse: Grunnet ombygging av tidligere kontorlokale har jeg fra 16.02.2017 flyttet inn i nye kontorlokaler i Nordre gate 1, "Gamle adressa-huset", 3. etasje.

Advokatfirmaet Håkon Malm består i dag av en advokat og en sekretær. Advokat Håkon Malm driver alminnelig advokatpraksis, og har bred erfaring fra flere rettsområder, herunder;

 • Fast eiendoms rettsforhold, boligrett, bygningsrett, husleierett, kjøp/salg, reklamasjon
 • Arverett, testamenter, arveoppgjør/dødsboskifte, generasjonsskifte
 • Erstatningsrett, personskade,
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold
 • Odelsrett
 • Familierett, separasjon, skilsmisse, felleseieskifte, samboerforhold, ektepakt, barnefordeling, barnevern
 • Selskapsrett
 • Skatterett
 • Forretningsjus
 • Gjeldsforhandlinger
 • Og annen alminnelig praksis.

Kontoret ligger i Trondheim sentrum, Nordre gate 1, 3. etasje.